Contact us

Company: Guangdong Top Chef Smart Home Technology Co., Ltd.

Contact: Sammy Fu

Tel: +86 0769 87199178

Phone: +86 18681059348

WhatsApp: +86 18681059348

E-mail: sales3@Cheftronic.com   

Address: 5-4, Tianxinhu Street, Jiujiangshui, Changping Town, Dongguan, Guangdong, China

CONTACT US

Contact: Sammy Fu

Phone: +86 18681059348

E-mail: sales3@cheftronic.com

Add: 5-4, Tianxinhu Street, Jiujiangshui, Changping Town, Dongguan, Guangdong, China

Scan the qr codeclose
the qr code